Něco pro žáčky

Zde najdete několik pomůcek, které vytvářím pro žáčky prvního stupně základní školy. Slouží k tomu, aby si žáčci hravou formou osvojovali probíranou látku, zejména čtení a početní úkoly.

Český jazyk pro 1. třídu

malá / MALÁ

lama / LAMA

skládačka určená k nastříhání a následnému složení skládáním slov malá a lama

0007

Český jazyk pro 1. třídu

máma / MÁMA

skládačka určená k nastříhání a následnému složení skládáním slova máma

0006

Matematika pro 1. třídu

sčítání a odčítání do dvaceti

skládačka určená k nastříhání a následnému složení za pomoci počítání příkladů

0005

Matematika pro 3. třídu

dělení

skládačka určená k nastříhání a následnému složení za pomoci počítání příkladů

0004

Matematika pro 3. třídu

násobení

skládačka určená k nastříhání a následnému složení za pomoci počítání příkladů

0003

Matematika pro 1. třídu

sčítání a odčítání do deseti

skládačka určená k nastříhání a následnému složení za pomoci počítání příkladů

0002

Matematika pro 1. třídu

sčítání a odčítání do deseti

skládačka určená k nastříhání a následnému složení za pomoci počítání příkladů

0001